Mini-masterclass Die past hier niet

Mini-masterclass Die past hier niet

2023-02-21 om 15.30-17.00 uur

Online, via Zoom

Kleurrijk, intrigerend, achterdocht, angst en depressie; gerontopsychiatrie in het verpleeghuis héél kort samengevat. Een doelgroep die snel groeit
en in toenemende mate een beroep zal doen op (juiste) hulp. Maar wat is de juiste hulp voor deze kwetsbare groep ouderen, die vaak een geweldig talent hebben om verzorgenden en behandelaars tegen elkaar uit elkaar te spelen, of complete woongroepen te ontregelen?
Het e-learningprogramma ‘Die past hier niet’ geeft handvatten en leert hulpverleners (weer) voelen hoe te regelen en te handelen.


Rake vragen samen beantwoorden

Op 21 februari 2023 ben je van harte welkom deel te nemen aan onze (gratis) online themabijeenkomst Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis.
We bespreken de kansen van bij- en nascholing rondom deze problematiek, en ook:
  • Gerontopsychiatrie: een branche-eigen of branche-vreemde doelgroep in het verpleeghuis of woonzorgcentrum?
  • Op welke wijze kunnen mensen met gerontopsychiatrische problematiek toch nog een goed leven leiden?
  • Op welke wijze kan multidisciplinaire samenwerking worden versterkt d.m.v. intervisie, moreel beraad en bij- en nascholing?
  • Nut en noodzaak van structuur en dagelijkse activiteiten:
    • Leren en borgen van veranderingen
    • Ouderenzorg 2023-2026


Voor wie?

Een greep uit de lijst van genodigden:
Managers, teamleiders, opleidingsadviseurs, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde.


Meld je aan!