Mini-masterclass Verward in de wijk

Mini-masterclass Verward in de wijk

2025-12-31 om 15.30 - 17.00 uur

Online,

Thuiszorgmedewerkers worden meer en meer geconfronteerd met complexe psychatrische zorgvragen. Dit komt deels omdat de Geestelijke Gezondheidszorg ambulantiseert, maar ook doordat de maatschappij steeds complexer wordt.
Netwerken met andere professionals en andere instanties- GGZ, de huisarts en soms woning bouw en gemeente-, wordt steeds belangrijker. Net als intercollegiale ondersteuning en kennis over ziektebeelden en vaardigheden om ermee om te gaan. Tot slot vraagt de familie van cliënten het nodige.

We laten u in deze Mini-masterclass kennismaken met Verward in de wijk, een inspirerend onderwijsprogramma, waarbij met e-learning en intercollegiale reflectie, thuiszorgmedewerkers worden toegerust in het omgaan met cliënten met een psychiatrische aandoening.

Meld je aan!