E-learning

Unieke methode 

Bergsma & de Boer Bij- en nascholing maakt inspirerende blended scholingsprogramma’s volgens een unieke didactische methode. Meer dan 35.000 cursisten volgden met plezier onze programma’s die inspireren, confronteren, voeden, ontregelen, antwoorden geven, maar die de cursist nog meer vragen stellen, waar het antwoord zelf op gevonden wordt!

Centraal in al onze programma’s staat de vraag; hoe kunnen we helpen de cliënt helpen een aardige dag te beleven, ondanks dat er allerlei akelige problemen spelen. Daarbij staan de vragen van de hulpverlener centraal. Als de hulpverlener toegerust en uitgerust is, levert ze vanzelf goede zorg, want dat zit in haar.

Werkzaam op 6 lagen

Cursisten krijgen praktisch bruikbare kennis en vaardigheden aangereikt, maar het programma raakt ook samenwerkings- en werkprocessen, verandert attitudes én cultuur. Dat maakt dat veranderingen duurzaam geborgd worden in het hart van uw organisatie.

Onze e-learningprogramma's