Recensies

“Warm Thuis was een nieuwe organisatie en in onze eerste week startten we gelijk met het e-learningprogramma U woont nu hier. Het is het beste wat we hadden kunnen krijgen.

De praktijkvoorbeelden die je te zien krijgt spreken zo voor zich, dat elke keer als je in een vergelijkbare situatie aan het werk bent, je dat wat je hebt geleerd gelijk kunt toepassen.
Ik heb zo veel handvatten gekregen om mijn werk goed te kunnen doen. 
En alles wordt simpel verteld, waardoor je het heel goed begrijpt. Dat is zo fijn. Zo simpel kan het dus zijn, dacht ik vaak. 

Kleine dingen die een dag van een bewoner goed maken 
Ik kwam niet uit de dementiezorg en vanaf dag 1 van de e-learning ben ik wakker geschud: het zijn de kleine dingen die een dag van een bewoner goed maken. Hoe een bewoner gewend is om te leven, zo moeten ze bij ons zo veel mogelijk door kunnen leven. En dat valt niet mee, ook omdat ze opeens in een groep moeten wonen waar ze zelf niet voor hebben gekozen. Juist daarom moeten wij goed kijken naar de individuele behoeftes van een bewoner.

Visionair
Ik werk bij een vooruitstrevende organisatie. Maar Gerke de Boer gaat nog een stap verder. Hij is zo visionair, hij sluit onwijs goed bij ons aan.”  


Jonie Boersma, verzorgende IG bij Warm Thuis

We hebben echt een kwaliteitsslag gemaakt, al is het alleen maar dat het normaler is geworden om bespreekbaar te maken waar je tegenaan loopt en hoe je iets anders kunt aanpakken.

“Het e-learningprogramma U woont nu hier zorgde voor veel kennis bij onze medewerkers, die naadloos aansluit bij onze visie. En niet alleen bij onze visie op wonen en zorg, maar ook bij de algemene waarden van De Zorggroep. Ze komen er allemaal in terug.    
Ook de vorm van het programma sprak ons erg aan: de vele filmpjes, de anekdotes, de korte teksten, in je eigen tempo de modules doorlopen. We kregen van onze medewerkers terug dat zij dit erg fijn vonden. 
De afsluitende themabijeenkomsten per module gebruikten we als middel om met elkaar in gesprek te gaan. Daar kwam het goede gesprek op gang: we zeggen wel wat onze visie is, maar doen we het ook echt in de praktijk. Het waren waardevolle momenten om de theorie te vertalen naar hoe wij het doen en willen doen in onze eigen organisatie. 
De themabijeenkomsten werden trouwens begeleid door eigen medewerkers. Zo kwam het ook voor dat een bijeenkomst van het hele MT werd geleid door een verzorgende. 


Normaler om bespreekbaar te maken waar je tegenaan loopt

We hebben echt een kwaliteitsslag gemaakt, al is het alleen maar dat het normaler is geworden om bespreekbaar te maken waar je tegenaan loopt en hoe je iets anders kunt aanpakken. In de teams waar ook de arts en psycholoog hebben meegedaan zie je dat iedereen veel dichter bij elkaar staat, wat een goede basis is om samen te werken.  


Gevoed worden via de digitale bibliotheek

Je wilt natuurlijk graag dat het blijven werken vanuit onze visie de norm blijft. Daarom is het ook mooi om te zien dat nieuwe medewerkers die het e-learningprogramma volgen, hun collega’s soms weer even wakker schudden. Ook hebben we een werkgroep borging U woont nu hier. Deze groep maakt voor en met medewerkers een digitale bibliotheek met een soort menukaart. Per thema kun je je laten voeden met met filmpjes, achtergrondinformatie, werkwijzen en dergelijke.”   


Ina Elt, manager wonen bij De Zorggroep

De manier van leren in de e-learning is heel afwisselend: veel opdrachten, soms lezen, herkenbare filmpjes, je eigen mening vormen. Gelukkig was het beslist niet saai!

“Ik ben door de e-learning U woont nu hier vooral anders gaan kijken naar de bewoner: niet zozeer als iemand met dementie, maar vooral naar de mens zelf, met zijn eigen behoeftes. Ik weet nu dat deze behoeftes ook kunnen veranderen door de fase van dementie. Ook heb ik meer kennis over de verschillende vormen van dementie, waardoor ik beter begrijp dat een bewoner doet zoals ie doet. Hierdoor accepteer ik dat het soms is wat het is en dat ik niet van alles uit de kast hoef te halen om het beter of anders te krijgen. Dat geeft me zelf ook rust. Dat geldt ook voor de relatie met de familie. Zag ik voorheen bepaald gedrag van familie als moeilijk en lastig, nu herken ik waar het vandaan komt en kan ik me beter in hun verplaatsen. De module ‘Anticiperend rouwen’ heeft me hierover veel inzichten gegeven. 


Beslist niet saai!

De manier van leren in de e-learning is heel afwisselend: veel opdrachten, soms lezen, herkenbare filmpjes, je eigen mening vormen. Gelukkig was het beslist niet saai! Ook zijn er veel praktijkvoorbeelden die ik kon vertalen naar mijn eigen werk. Daarbij was steeds de vraag: hoe doe ik het nu en hoe zou ik het anders kunnen doen? En dan proberen toe te passen. Zelf, of samen met collega’s. 
We hebben de e-learning met alle disciplines gevolgd. Dat is goed geweest. Tijdens de themabijeenkomsten trokken we samen op, maar nu nog merk je dat we allemaal gezichtspunt werken. Ook stellen we onszelf steeds de vraag: wat kunnen we als zorgteam en multidisciplinair team nóg beter doen. Zo blijven we altijd leren en onszelf ontwikkelen.”


Ingrid Smeets, gespecialiseerd verzorgende PG bij De Zorggroep

Warmte en liefde geven vanuit je hart. De cursus U woont nu hier was zeer waardevol om te doen en heeft zeker een positieve bijdrage geleverd om de omslag te maken naar persoonsgerichte zorg. Onze bewoners moeten zich veilig en gelukkig voelen.

De training heeft ons een spiegel voorgehouden vanuit welk perspectief we werken. Wat doen we goed en wat kan er beter? Zo heeft de theorie van het medisch model naar het woonmodel ons bijvoorbeeld geholpen bij het nog beter neer zetten van onze kleinschalig woongroepen. We zien een verbeterslag op cliënt niveau en daar wordt echt iedereen blij van :)