Dementie achter de voordeur

Dementie achter de voordeur is een e-learningprogramma voor (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden, die zorg moeten bieden aan mensen met dementie in de thuiszorg.

Achter die te bieden zorg schuilt een wereld van complexiteit, zorg, rouw, liefde en wanhoop. Allemaal thema’s die hulpverleners met strik en al gepresenteerd krijgen, wanneer men geconfronteerd wordt met de impact van deze akelige ziekte. Want helaas beperkt al die problematiek zich niet tot de mensen met dementie zélf maar dringt deze problematiek zich ook op aan echtgenoten, kinderen, buren en vrienden. En zodoende vraagt dat gehele cliëntsysteem om ondersteuning, die zich het beste laat omschrijven als een mengeling van troost, uitleg, praktische ondersteuning en professionele nabijheid.

Het zal duidelijk zijn dat van verzorgenden en verpleegkundigen specifieke deskundigheid wordt gevraagd om aan deze (alsmaar toenemende) zorgvragen te voldoen: niet uit alledaagse routine, maar vanuit bittere noodzaak.

Het programma volgt in zeven modules het ontstaan en verloop van dementie: van de eerste ongerustheid tot de zo gevreesde eventuele verpleeghuisopname. Hulpverleners leren weliswaar over vormen en de symptomatologie van het dementieel syndroom, maar meer nog wordt men op het spoor gezet van het belang van een gewoon leven. Daarom gaat dit programma vooral over veranderende relaties, een omgeving die de desbetreffende cliënt gaat mijden (of betuttelen) en de manier waarop mensen met dementie de draad van een alledaags bestaan weer op proberen te pakken. Hoe kunnen we hen daarbij helpen?

Iedere module wordt in principe afgesloten met een reflectiebijeenkomst op de werkvloer, waarbij de vertaling naar de eigen praktijk wordt gemaakt. Dit helpt, naast alle praktijkopdrachten en implementatie-ondersteuning, om de gewenste deskundigheidsbevordering duurzaam te borgen in uw organisatie.

Uniek is de optie om - naast het e-learningprogramma voor de professionals - mensen met dementie en hun familie gelijktijdig het e-learningprogramma Dementie Thuis te laten volgen. Een driedelige modulereeks, waarin men als cliëntsysteem voorgelicht wordt over het verloop van die aandoening. Wat moet men alvast regelen, hoe zit het met het rijbewijs, hoe houden we onze vrienden en kennissen binnenboord...? En hoe komt men daarover in gesprek met verpleegkundigen en verzorgenden?

Zeker: de cursisten geven aan dat men meer begrijpt van de impact en complexiteit van dementie, maar men neigt eerder naar een ander effect van Dementie achter de voordeur. Ze zijn nu écht in gesprek met mensen die het heel moeilijk hebben...

Vraag hier de prospectus aan