Lief en Leed

Het e-learningprogramma Lief en Leed is een praktisch en aantrekkelijk scholingsprogramma, dat vrijwilligers ondersteunt in de omgang met mensen met dementie. Die ondersteuning van vrijwilligers is even wenselijk als noodzakelijk. Macht, onmacht, afhankelijkheid en onafhankelijkheid zijn immers per definitie onderwerpen die naast plezier, afleiding, troost en (vrolijke) activiteiten de hoofdrol spelen in allerlei bejegeningsvraagstukken.
In Lief en Leed is volop aandacht voor bovenstaande thema’s.

Daarnaast wordt het uitgangspunt gehanteerd dat er zoveel mogelijk moet worden aangesloten bij het gewone leven van mensen met dementie en dat een goed leven meer behelst dan alleen de afwezigheid van ziekte, of het voor de hand liggende belang van goede basiszorg.

Vanzelfsprekend is er ruimschoots aandacht voor het ontstaan en het verloop van dementie: zonder die kennis is vrijwilligerswerk onmogelijk. De nadruk ligt echter op de bijdrage, die deze fantastische medewerkers kunnen leveren bij het afronden van een lang en uniek leven. Die bijdrage bestaat niet zelden uit (gesprekken over) muziek, sport, cultuur en kerkgang: de vertrouwde bezigheden. Maar ook het niet te verwerken verdriet van een overleden kleinkind komt dan soms aan bod…

Het programma bestaat uit vier modules en wordt vergezeld met de boeken Dementie achter de voordeur en Het demente brein. Voorafgaand aan het programma vindt een nulmeting plaats, die een goede indruk geeft van de kennis en inzichten van de deelnemers. De eindmeting maakt helder wat de vrijwilligers hebben geleerd van het programma. De resultaten van deze metingen worden kenbaar gemaakt aan de organisatie.
Iedere module wordt afgesloten met een reflectiebijeenkomst op de werkvloer, waarbij de vertaling naar het eigen vrijwilligerswerk wordt gemaakt. Op deze wijze wordt deskundigheidsbevordering breed ingezet: digitaal en individueel. Maar ook middels contactmomenten met andere vrijwilligers, waarin gesprekken plaats vinden over samenwerking met professionals, verantwoordelijkheden bij lastige situaties en de omgang met familie (!).

Lief en Leed verhoogt op deze wijze niet alleen de kwaliteit van leven van cliënten, maar ook het plezier in de dagelijkse werkzaamheden van vrijwilligers. Dat laatste zal ervoor zorgen dat de vrijwilligers zich duurzaam aan de organisatie gaan binden en een betrouwbare factor zullen worden in de dagelijkse beslommeringen van verzorgenden en verpleegkundigen.

En hoewel we blijven benadrukken dat vrijwilligers er zijn voor de cliënten en bewoners, het moge duidelijk zijn dat enthousiaste en goed opgeleide vrijwilligers in zekere zin bij kunnen dragen aan een stabiel personeelsbestand.

Vraag hier de prospectus aan