't Is hier schoon genoeg

Van alle hulpverleners die het meest, het langst en het intensiefst contact hebben met mensen met dementie, is de huishoudelijk medewerkster iedereen de baas. Voordat (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden of casemanagers in beeld komen hebben zij immers al jarenlang contact opgebouwd met cliënten, familie en kennissen.

Voor hen is het e-learningprogramma ‘t Is hier schoon genoeg gemaakt. Een praktisch en aantrekkelijk programma dat huishoudelijk medewerksters ondersteunt in de dagelijkse hulp van mensen met dementie. Want hoewel het hier veelal een groep medewerkers betreft die met veel (levens)wijsheid - en intuïtief - vaak de juiste dingen doet, is de kennis over dementie en de gevolgen daarvan dikwijls onderbelicht gebleven.

Het programma bestaat daarom dan ook uit vier modules waarin korte lezingen, interviews met mensen met dementie, familie en relevante professionals centraal staan. Op onderdelen (dementie, medicatie, specifieke expertise) worden erkende deskundigen in de verschillende modules opgevoerd. 

Vanzelfsprekend bestaat de hoofdmoot van het programma uit interviews met huishoudelijk medewerksters.  En dan blijkt dat het werk meer behelst dan poetsen alleen.

De meeste moeilijkheden doen zich voor wanneer mensen met dementie geconfronteerd worden met de impact van die ziekte, wanneer hun relaties veranderen, verantwoordelijkheden verschuiven en men plotseling wordt betutteld of gemeden. Wat is dan de kern van de professionele beroepsuitoefening van huishoudelijk medewerksters: hoe leg je de eerste contacten, waar ligt de grens tussen persoonlijke betrokkenheid en professionele afstand. Wat te doen bij ingewikkelde familiekwesties en dergelijke?

Soms worden huishoudelijk medewerksters geconfronteerd met beschuldigingen van diefstal, mishandeling of nalatigheid. Wat moet je doen wanneer er over je wordt geroddeld, of wanneer je ziet dat de echtgenoot eindeloos blijft testen, corrigeren en tegen zijn vrouw blijft herhalen dat haar tweelingbroer al zevenenhalf jaar dood is. Met alle gevolgen van dien…

Nu is de kans niet ondenkbeeldig dat de meeste huishoudelijk medewerksters lastige ervaringen hebben met (schools) leren en ingewikkelde theoretische beschouwingen. Daar is in ’t Is hier schoon genoeg terdege rekening mee gehouden. Het programma gebruikt dan ook heldere taal en vermijdt ingewikkeld vakjargon. 

De meer dan 2000 cursisten, die dit programma hebben gevolgd, geven aan dat ze nu beter begrijpen wat dementie is. Ook geven ze terug dat de contacten met de familie aanzienlijk zijn verbeterd.


Vraag hier de prospectus aan