Verward in de wijk

Psychiatrie in de thuiszorg

Cliënten met psychiatrische aandoeningen stellen thuiszorgmedewerkers in toenemende mate voor ingewikkelde vragen. Verward in de wijk geeft inzicht in de oorsprong van psychiatrische ziektebeelden, behandelt verslavingsproblematiek, lastig gedrag  en suïcidaliteit en geeft handreikingen in het effectief opereren in het netwerk. Bovenal gaat Verward in de wijk over vooral hoe de thuiszorgmedewerkers om kunnen gaan met familie en cliënten met psychiatrische aandoeningen.

De vele soms ontroerende interviews en gefilmde portretten met cliënten en hun familie zorgen voor herkenning bij cursisten. Men ziet de weerbarstige werkelijkheid van de dagelijkse zorgpraktijk weerspiegeld in het programma. 

Er is immers meestal geen voor de hand liggend antwoord op de complexe vragen die de boeiende doelgroep aan ons stelt. Het gaat erom dat we creativiteit kunnen aanwenden, oog en oor hebben voor de persoon en dat we uiteindelijk komen tot soms doodeenvoudige maar o zo broodnodige praktische hulp, die nodig is om de dag een beetje aardig door te komen.

Verward in de wijk geeft daarvoor veel handreikingen, tips, en methodes, maar stelt daarnaast de cursist veel vragen, waarop ze zelf het antwoord moet gaan vinden. Dat maakt dat kennis en vaardigheid daadwerkelijk wordt toegepast in de eigen praktijk van de cursist. 

De nulmeting en instaptoets geven een goede indruk van het kennisniveau en de stand van zaken met betrekking tot visie, methodiek en samenwerking binnen uw organisatie. De exittoets en eindmeting geven een goed beeld van de mate en richting waarin de ontwikkeling binnen het leertraject heeft plaatsgevonden.

De begeleiding vanuit Bergsma & de Boer Bij- en nascholing voor, tijdens en na het traject zorgt voor een beklijvend leereffect wat zich vertaald in veranderende attitudes, meer creativiteit en assertiviteit in het omgaan met ingewikkeld gedrag, een verbeterde samenwerking en het aanpassen van werkprocessen waar dat wenselijk is.

Kortom: Verward in de wijk raakt, ontroert, inspireert en rust toe, waardoor medewerkers met meer zelfvertrouwen en met meer gezamenlijkheid de groeiende groep cliënten met psychiatrische zorgvragen kunnen bedienen.

Vraag hier de prospectus aan