Visie/Missie

Bergsma & de Boer Bij- en nascholing wil een bijdrage leveren aan een goed leven van bewoners en cliënten in de langdurige zorg. Dat doen we door inspirerende blended e-learning te maken die raakt. Onze programma’s helpen werkelijk zorgmedewerkers toe te rusten, samenwerking te verbeteren én verandering duurzaam te borgen in cultuur en werkprocessen.