Hét VG-Congres - Informatie

Door betere gezondheidszorg worden mensen met een verstandelijke beperking steeds ouder. Wat zijn hun specifieke zorgvragen?

Werken met ouderen met een verstandelijke beperking

Dit congres is onmisbaar voor iedere professional die werkt met ouderen met een verstandelijke beperking. Dat vak is niet alleen zorginhoudelijk van aard, maar vraagt ook specifieke competenties op het gebied van intercollegiale toetsing, moreel beraad en reflectie op eigen handelen. Hoe organiseer je dat in het dagelijks handelen?


 

Praktische informatie 


Kosten

De kosten voor het congres bedragen €295 (vanwege onze inschrijving en het karakter van dit congres vrij van BTW).
Kom je met een groep? Mail voor een groepskorting! Informeer bij Inge Bergsma naar de mogelijkheden. Locatie

Het congres wordt gehouden bij van der Valk Hotel Houten, Houtveste 25 in Houten. 


Accreditatie

Accreditatie is verkregen voor:

 • Accreditatiebureau fysiotherapie - 6 punten
 • Registerplein (Cliëntondersteuners / Ervaringsdeskundigen / GGZ-Agogen / Maatschappelijk werk / Mantelzorgmakelaars / Sociaal Agogen/ Sociaal Werker) - 6 punten
 • Kwaliteitsregister V&VN (Algemeen, Verstandelijk gehandicaptenzorg) - 5 punten
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (Scholing verpleegkundig specialisten) -  5 punten
 • AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) -  5 punten 

Accreditatie is tevens aangevraagd bij Begeleiders Gehandicaptenzorg (BPSW), Kwaliteitsregister Paramedici (ADAP), Kwaliteitsregister Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten), als ook Kwaliteitsregister Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG). 


Contact

Heb je een vraag over het congres of het programma? 

Stuur een bericht naar Inge Bergsma:

Mail Inge Bergsma  
 

Woord van dank

Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • Alliade
 • Frion
 • CCE
 • IGJ
 • Kansplus
 • Stichting Philadelphia Zorg
 • Marijke Tonino – Dokter Marijke / De Nieuwe Zorgorganisatie (DNZ) 
 • Van der Valk Houten
 • Siebe Boersma - Vormgeving
 • Yka van der Veen - Illustraties
 • Jesper Bauer - Audiovisueel
 • JME IT solutions
 • Ad Curam
 • Team Bergsma & de Boer Bij- en nascholing