Hét VG-Congres - Sprekers

Door betere gezondheidszorg worden mensen met een verstandelijke beperking steeds ouder. Wat zijn hun specifieke zorgvragen?

Werken met ouderen met een verstandelijke beperking

Dit congres is onmisbaar voor iedere professional die werkt met ouderen met een verstandelijke beperking. Dat vak is niet alleen zorginhoudelijk van aard, maar vraagt ook specifieke competenties op het gebied van intercollegiale toetsing, moreel beraad en reflectie op eigen handelen. Hoe organiseer je dat in het dagelijks handelen?


 


Dagvoorzitter - Gerben Bergsma

Verpleegkundige, trainer, schrijver, CCE consulent

Gerben Bergsma is naast verpleegkundige en schrijver van het boek De nooduitgang (2018 - Verminderen van probleemgedrag in de langdurige zorg), Verward in de wijk (2021 - Psychiatrie in de thuiszorg) en Geregeld ontregeld (2024 - Ouder worden met een verstandelijke beperking). Gerben Bergsma is een veelgevraagd spreker op landelijk congressen, symposia en studiedagen.
Hij heeft 30 jaar praktijkervaring, is CCE consulent en analyseert, adviseert en traint multidisciplinaire teams in complexe zorgsituaties. Daarnaast ontwierp hij samen met Gerke de Boer het e-learningprogramma Geregeld ontregeld.

Gerben Bergsma

Plenaire sprekers
 

Hugo Broekman

Bestuurder van Frion, een organisatie voor ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking in alle aspecten van het leven. 

Hugo Broekman heeft een ruime ervaring als bestuurder in zowel de V&V sector als in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Broekman ontwikkelt strategieën voor sectoren die aan forse veranderingen onderhevig zijn en helpt deze vernieuwingen te implementeren.

Hugo Broekman

 


Dr. Thijs Melchior

Coördinerend/specialistisch inspecteur Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Dr. Thijs Melchior houdt zich naast zijn werkzaamheden als Inspecteur bij de IGJ, bezig met het overdragen van kennis als (gast)docent. Hij richt zich op het meten en verbeteren van de kwaliteit van zorg, toezicht, het terugdringen van vrijheidsbeperking en wetgeving daaromtrent. Melchior laat zich leiden door de inhoud en denkt mee over visie, missie en werkwijzen.

Thijs Melchior

Gerda de Kuijper

Arts verstandelijk gehandicapten en onderzoeker bij de Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking en Geestelijke Gezondheid (www.vbgg.nl)

Gerda de Kuijper is arts voor mensen met een verstandelijke beperking en doet al 15 jaar onderzoek naar gedragsproblemen en psychofarmacagebruik bij mensen met een verstandelijke beperking. De Kuijper pleit al jaren voor passend psychofarmacagebruik in deze doelgroep. Afbouw of vervanging door andere medicatie kan nodig zijn, maar dit kan niet los gezien worden van een omgeving en begeleiders, die dat moeten ondersteunen. 

Gerda de Kuiper

José Laheij

Vice-voorzitter van KansPlus – Landelijk en regionaal belangennetwerk verstandelijk gehandicapten

José Laheij is vice-voorzitter van KansPlus, een landelijk en regionaal belangennetwerk met ongeveer 70 ledengroepen, 8.000 leden en ruim 1.000 vrijwilligers dat zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking. KansPlus ondersteunt onder andere cliëntenraden. Laheij is onder meer lid van de BOZ governance Innovatie- en adviescommissie (IAC). 

 José Laheij

 


 

Workshopleiders
 

Bert Keizer

Filosoof en Specialist ouderen geneeskunde bij het Expertisecentrum Euthanasie in Den Haag.

Bert Keizer is arts, filosoof, auteur en schuwt niet om over de emoties van de cliënt, maar ook over die van de dokter uit te weiden. Hij heeft een klinische en (volgens sommigen) pessimistische kijk op de zin en onzin in de gezondheidszorg en geneeskunde. Keizer schreef o.a. de boeken Het refrein is Hein (1994), Waar blijft de ziel? (2012) en Reis om de dood (2019).

 Bert Keizer

Marijke Tonino

Arts symptoombestrijding en palliatieve geneeskunde.  Arts voor verstandelijk gehandicapten. Arts ouderengeneeskunde

Marijke Tonino is Arts Verstandelijk Gehandicapten en specialist ouderengeneeskunde. Ze is consulent op het gebied van palliatieve zorg en dementie.  Het zoeken naar het best passende behandel- en begeleidingstraject (in de laatste levensfase) doet ze het liefst met de patiënt zelf, de familie en de professionals daaromheen. 

 Marijke Tonino

Arianne Uijl

Orthopedagoog-generalist & gz-psycholoog bij Stichting Philadelphia Zorg, tevens consulent CCE, trainer PAO

Arianne Uijl is orthopedagoog en adviseert en superviseert collega’s. Die adviezen hebben veelal betrekking op diagnostiek en behandeling van oudere cliënten. Centraal in die adviezen staat het belang van het levensverhaal van de cliënt: ook bij diegene met ernstig meervoudige beperkingen. Uijl is tevens consulent bij het CCE en is voorzitter van het landelijk netwerk Gedragskundigen voor Ouderen (NGO)

 Arianne Uijl

Gerke de Boer

Stafverpleegkundige, auteur en specialist dementiezorg

Gerke de Boer begon zijn carrière in de zeventiger jaren van de vorige eeuw in de “Z”. Werkte daarna in de psychiatrie, kinderbescherming en het verpleeghuis.
De Boer schreef onder andere de boeken Het demente brein (2017 - Over probleemgedrag), Zo doen we dat hier (2015 – Veranderingen in het verpleeghuis) en Die past hier niet (2019 - Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis). Ook ontwikkelde hij samen met Gerben Bergsma het e-learningprogramma Geregeld ontregeld (2024 - Ouderen met een verstandelijke beperking).


 Gerke de Boer

Roelie Fopma & Dirk Bakker

GZ psycholoog Alliade & Manager gehandicaptenzorg Alliade

Roelie Fopma is GZ-psycholoog bij Alliade (Friesland). Ze is gespecialiseerd in veroudering en dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Fopma is betrokken bij meerdere Praktijkgerichte Wetenschappelijke Onderzoek (PWO) trajecten. Ze publiceerde onder andere over de veroudering van cliënten met het downsyndroom.


Dirk Bakker is hoofd van de specialistische ouderenlocatie van Alliade (Friesland). Houdt zich binnen Alliade tevens bezig met het verbeteren van o.a. screening, diagnostiek en behandeling. Een van de onderwerpen is de vraag hoe hulpvragen bij ouderen met een verstandelijke beperking veranderen, wanneer progressieve aandoeningen als Alzheimer opdoemen.

Roelie Fopma