Supportgroups

Vaak wordt ons gevraagd of wij adviezen hebben voor de reflectiebijeenkomsten van de e-learningprogramma’s.
De meeste van die vragen betreffen kwesties rondom de implementatie en borging van veranderingen (samenwerking, werkwijzes, deskundigheidsbevordering, innovaties en bedrijfscultuur) waar de scholingsprogramma’s aan bij kunnen dragen. 
De docentenhandleiding van onze e-learningprogramma’s (en de eigen kennis en ervaringen) ondersteunen de gespreksleiders al in grote mate.

Daarnaast willen we de direct leidinggevenden, gespreks- en projectleiders met elkaar in contact brengen.

Hier bieden wij een platform voor: Supportgroups.

Via een online Zoom-Meeting willen we gespreksleiders van de reflectiebijeenkomsten binnen de verschillende organisaties in de gelegenheid stellen door middel van intervisie het proces in uw organisatie nog beter te begeleiden. 
Leren van elkaar, ervaringen uitwisselen en elkaar verder helpen. Deelnemers worden gevraagd dilemma’s en onderwerpen in te brengen.

Wij benoemen een aantal mogelijke onderwerpen: 
  • het MDO
  • evaluatie van zorg
  • veiligheid in de teams
  • persoonsgerichte zorg
  • leiderschap
  • omgeving en milieu
  • diverse rollen in veranderingsprocessen
Bergsma & de Boer Bij- en nascholing verzorgt de planning, ondersteuning en inleiding van deze bijeenkomsten.
Twee weken voor de supportgroup ontvangen aangemelde deelnemers een opdracht, samen met toegangsinformatie tot de Zoom-sessie. 

De eerstvolgende Supportgroups vinden plaats op 2 september en 4 november, beide van 15.30 tot 17.00 uur.

De geplande supportgroups en wijze van aanmelding vindt u in onze agenda.

Agenda