Congres 'Grijs en van de wijs'

Onze Gerben Bergsma zal op 15 september 2021 een bijdrage leveren aan het congres 'Grijs en van de wijs' (Ouderenpsychiatrie in de praktijk) van Medilex.
Zijn sessie zal gaan over “Omgaan met gerontopsychiatrisch gedrag” waarbij Gerben -zoals ook in onze e-learningprogramma’s- praktische handvatten zal bieden voor het voorkomen en oplossen van probleemgedrag.
Naast Gerben dragen ook Roelie Dijkman, Martin Kat, Didi Rhebergen, Arjan Videler en Hennie Snoeren bij aan dit congres.

#elearningdieraakt #gerontopsychiatrie

6 april 2021