Hét VG-Congres - Programma

Door betere gezondheidszorg worden mensen met een verstandelijke beperking steeds ouder. Wat zijn hun specifieke zorgvragen?

Werken met ouderen met een verstandelijke beperking

Dit congres is onmisbaar voor iedere professional die werkt met ouderen met een verstandelijke beperking. Dat vak is niet alleen zorginhoudelijk van aard, maar vraagt ook specifieke competenties op het gebied van intercollegiale toetsing, moreel beraad en reflectie op eigen handelen. Hoe organiseer je dat in het dagelijks handelen?


 

Congresprogramma

 

8:30    Ontvangst
 
9:15    Opening van het programma
door Gerben Bergsma, dagvoorzitter
 
9:25    Kort interview met Huub (72), over ouder worden en vroeger.
 
9:35 De zoektocht naar een overzichtelijke wereld.
Drs. Hugo Broekman, voorzitter RVB Frion.

Bij Frion ondersteunt men mensen met een verstandelijke beperking, met compassie en met oog voor iedere cliënt. Hugo Broekman (Raad van bestuur) gaat nader in op die ondersteuning en pleit voor een permanente zoektocht, waarbij clienten zich een leven lang kunnen blijven ontwikkelen. Maar wat te doen op het moment dat voor ouderen de wereld overzichtelijker gemaakt moet worden wanneer de situatie daar om vraagt?

10:10    IGJ en ouderen (VG): ter controle of ter ondersteuning?
Dr. Thijs Melchior, coördinerend/specialistisch inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. I.s.m. Chantal Bekker, Senior inspecteur bij de IGJ.

Ouder worden in de gehandicaptenzorg: wat ziet de inspectie? 
De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd deed in de gehandicaptenzorg ongeveer 200 onverwachtse inspectiebezoeken en kreeg circa 700 meldingen. Wat ziet de inspectie in het veld met betrekking tot de ouder wordende cliënt? Waar liggen volgens de inspectie de risico’s en de kansen? Wat betekent het ouder worden voor de toepassing van de Wet zorg en dwang? 

 
10:45    Ochtendpauze
 
11:15    Medicatiegebruik bij mensen met een verstandelijke beperking . Feiten, cijfers en de betekenis hiervan.
Dr. Gerda de Kuijper, arts verstandelijk gehandicapten en onderzoeker bij de Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking en Geestelijke Gezondheid (www.vbgg.nl)

Het medicatiegebruik bij mensen met een verstandelijke beperking en ouderen is hoog, vooral bij degene die moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen. Dan wordt vaak langdurig psychofarmaca voorgeschreven. Dit is controversieel vanwege niet bewezen effectiviteit, groot risico op bijwerkingen en wettelijke beperkingen (Wet zorg en dwang). Afbouw wordt aanbevolen, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. In deze voordracht laten we eerst de cijfers en feiten spreken en dan de vertaalslag naar de praktijk. 
 
11:50    Workshopronde 1
 
12:50    Lunchpauze
 
13:50    Workshopronde 2
 
14:50   Pauze
 
15:20   Het onbespreekbare bespreekbaar maken
José Laheij, vice-voorzitter KansPlus Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten


José Laheij is vice-voorzitter van KansPlus, een landelijk en regionaal belangennetwerk dat zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking. Haar leven is mede vormgegeven door een oudere zus met een verstandelijke beperking. Laheij gaat in op de vragen en ervaringen die familie heeft m.b.t. de laatste levensfase van hun verwanten. Waar ligt hun expertise?

16:00   Moedig voorwaarts!
Een vrolijke en optimistische afsluiting van een boeiend congres, door dagvoorzitter Gerben Bergsma
 
16:30   Einde programma

 

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.


 

Workshops

Elke congresganger kan deelnemen aan twee workshops (11:50 en 13:50). Tijdens het aanmeldproces kun je je voorkeur aangeven. 
 


 

Oud, kwetsbaar en wilsonbekwaam: wat zijn de dilemma’s?

Bert Keizer        

Bert Keizer neemt u in zijn workshop mee langs een paar rafelranden van het beroep van hulpverlener. Wat zijn de grenzen aan zorg, bijvoorbeeld. Hoe om te gaan met macht en onmacht, afhankelijkheid en onafhankelijkheid bij mensen die wilsonbekwaam zijn. Aandacht derhalve voor een van zijn uitspraken: “Hulpverlenen is een vorm van macht uitoefenen”.  
 


 

Wat is een goed sterfbed?

Marijke Tonino      

Hoe realiseer je goede zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking in de laatste levensfase. En welke unieke bijzonderheden -die zo eigen zijn aan hun leven- krijgen een plek in hun laatste levensfase. Hoe verloopt palliatieve zorg in de praktijk? Tijdens de workshop van Marijke Tonino worden handvatten geboden om de palliatieve zorg, inclusief de terminale zorg en de zorg in de stervensfase, zo goed mogelijk te laten verlopen.


 

Psychiatrie of nie(t)?

Het belang van het levensverhaal van ouderen met een verstandelijke beperking. 

Arianne Uijl    

Bij ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking komen geregeld psychiatrische stoornissen voor. Depressie en angst zelfs vaker dan bij normaalbegaafden, zo blijkt uit diverse onderzoeken (Goud, Erasmus MC). Menigmaal worden deze stoornissen in de VG-sector echter niet als classificatie gesteld. Maar doet iets ‘psychiatrisch’ noemen er eigenlijk wel toe? In deze sessie neemt Arianne Uijl u mee in haar visie op ‘psychiatrie’ door vooral ook te kijken naar het levensverhaal. Het is aan de toehoorder zelf om daarna de balans op te maken en een visie te vormen: Psychiatrie of nie(t)?
 


 

Dementie: wat is dat?

Gerke de Boer            

Waarom herkennen sommige cliënten hun eigen foto niet meer en waarom mislukken de doodnormale dingen die ze altijd deden? Wat gebeurt er in hun hersenen en hoe reageert een almaar verder beschadigd brein op stilte, onverwachte prikkels en gehaaste hulpverleners? Een boeiende workshop over een akelige aandoening bij oudere mensen met een verstandelijke beperking: dementie. Hoe ga je daar mee om?
 


 

Familieparticipatie: samen doen wat samen kan.

Roelie Fopma & Dirk Bakker

Iedereen heeft een familie of op z’n minst een netwerk nodig, voor de broodnodige sociale contacten, een zinvol leven en het alledaagse welzijn. Dat geldt met name voor ouderen met een verstandelijke beperking. Het is daarom zaak om in de laatste levensfase die oudere op te laten trekken met diens familie en de professionals: men heeft elkaar nodig. Om samen te doen, wat samen kan. Maar waar liggen de valkuilen..?