Die past hier niet

Die past hier niet is hét e-learning programma voor zorgmedewerkers die te maken hebben met ingewikkeld gedrag en psychiatrie in het verpleeghuis. 

Cursisten doen kennis op over psychiatrische ziektebeelden, maar leren bovenal hoe daar mee om te gaan én hoe ze kunnen helpen een goed leven te bieden aan bewoners én familie goed te ondersteunen. Die past hier niet helpt kennis te vergroten, vaardigheden te ontwikkelen, multidisciplinaire samenwerking te versterken en attitudes te veranderen. Daarnaast zorgt het ervoor dat werkprocessen kritisch tegen het licht worden gehouden en, waar gewenst, te verbeteren.

Die past hier niet wordt met veel enthousiasme op zowel afdelingen voor Gerontopsychiatrie gevolgd, als op afdelingen Somatiek, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en Psychogeriatrie.

Het programma bestaat uit 12 modules die gaan over de verschillende psychiatrische ziektebeelden -psychose, depressie, manie, ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADD, ADHD), angst, persoonlijkheidsstoornissen- maar ook over familie, wettelijke regelingen, samenwerken en onrust en agressie.

De nulmeting die cursisten maken geven een goede indruk van de stand van zaken met betrekking tot visie, methodiek en samenwerking binnen uw organisatie. De eindmeting geven een goed beeld van de mate en richting waarin de ontwikkeling binnen het leertraject heeft plaatsgevonden.

Iedere module wordt afgesloten met een reflectiebijeenkomst op de werkvloer, waarin de vertaling naar de eigen praktijk wordt gemaakt. Dit helpt, naast alle praktijkopdrachten en implementatie-ondersteuning vanuit Bergsma & de Boer Bij- en nascholing, om de gewenste veranderingen duurzaam te borgen in uw organisatie. 

Die duurzame borging is één van de belangrijke doelstellingen van het programma. We willen nadrukkelijk een programma bieden wat u verder helpt bij de ontwikkelingen die u tot stand wil brengen. De unieke didactische methode van het programma stelt u in de gelegenheid om dat voor elkaar te krijgen.

Naast kennis over psychiatrische aandoeningen, doen cursisten allerlei vaardigheden op. Cursisten geven aan dat ze beter om kunnen gaan met probleemgedrag. Ook geven cursisten terug dat multidisciplinaire samenwerking verbeterd. 


Vraag hier de prospectus aan
 

 


 

Accreditaties Kwaliteitsregisters

 • Kwaliteitsregister V&V:
  48 punten

 • Kwaliteitsregister Verpleegkundig Specialisten:
  52 punten 

 • Kwaliteitsregister ADAP:
  30 punten

 • Kwaliteitsregister SKGV:
  6 punten

 • Kwaliteitsregister FGzPt:
  14 punten