Geregeld ontregeld

Een goed leven op leeftijd in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg

De ouder wordende bewoner binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg is een doelgroep die de sector én de medewerkers nieuwe vragen stelt.
Geregeld ontregeld is een inspirerend en praktisch programma wat antwoorden geeft op de prangende vragen van medewerkers in de VG die zich geconfronteerd zien met geheugenproblemen bij ouder wordende cliënten, met veranderende woonvragen van de groep en veranderende wensen van familie. 

Geregeld ontregeld gaat over persoonsgerichte zorg, over goed wonen als je ouder wordt, het gaat over samenwerken en over wettelijke regelingen en ethiek. In zeven inspirerende modules wordt multidisciplinair gewerkt aan het duurzaam ontwikkelen van een goede multidisciplinaire zorg passend bij de levensfase en passend bij de aard en gerichtheid van de bewoner.

Cursisten van Geregeld ontregeld leren over de dementie, over wonen op leeftijd, samenwerken rondom de ouder wordende cliënt en over goede familiezorg. De unieke didactische methode van het programma zorgt voor inspiratie, verbinding en een duurzame borging van de leereffecten.   
In ontroerende en herkenbare portretten van bewoners leert de cursist over levensfase problematiek van de ouder wordende cliënt, maar ook wordt uitgebreid de veranderende relatie met de familie behandeld.

De nulmeting en instaptoets geven een goede indruk van het kennisniveau en de stand van zaken met betrekking tot visie, methodiek en samenwerking binnen uw organisatie. De exittoets en eindmeting geven een goed beeld van de mate en richting waarin de ontwikkeling binnen het leertraject heeft plaatsgevonden.


Vraag hier de prospectus aan