Hét VG congres - Oud en kwetsbaar

Hét VG congres - Oud en kwetsbaar

07-11-2024 om 09:00

Van der Valk Hotel Houten, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten

Een congres over:

  • Zorg voor oudere VG cliënten: vergt dat specialisatie?
  • Ouderen in de gehandicaptenzorg: wat ziet de inspectie?
  • Belangenbehartiging in de laatste levensfase: de zorg wikt, de familie beschikt?
  • Over jarenlang medicatiegebruik: zegen of noodzakelijk kwaad?
  • Trauma en psychiatrie in de ouderdom.

Kom naar boeiende workshops over o.a.:

  • Dementie bij oudere mensen met een verstandelijke beperking.
  • Hoe herken je opdoemende psychiatrische problematiek?
  • Wat is een goed sterfbed?
  • Ethische dilemma’s in de ouderdom.
  • Werkplezier en arbeidsvitaminen!

Met inspirerende sprekers: Hugo Broekman (RVB Frion), Thijs Melchior (Senior Inspecteur
IGJ), Evert Brongers (bestuur Kansplus), Gerda de Kuiper (Arts en onderzoeker), Marijke
Tonino (VG arts), Bert Keizer (Specialist Ouderengeneeskunde en filosoof), Arianne Uijl en
vele anderen.

Lees meer over Hét VG-Congres Oud en kwetsbaar